Lysakerbyen i spennende vekst

Grow | fornebuveien 1–3

Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by. Områdene ved kollektivknutepunktet ønskes utviklet og fortettet med en mer bymessig og variert arealbruk. Lysakerbyen skal bli bybånd mellom Oslo og Fornebu med ny T-bane, nytt dobbeltspor for tog og ny bussterminal. T-banen forventes å være klar i 2025. Flere eiendomsbesittere har store planer for området. Transformasjonen skjer i og rundt Lysakerlokket med flere spisesteder, service og butikktilbud. Bransjer som tradisjonelt er lokalisert her er primært innen olje, rådgivende ingeniører og IT. Kort til vei andre aktører gjør det lett å utvide nettverket. I Fornebuveien 1-3 ligger alt til rette for flotte kontorlokaler. Er du klar for GROW?

Tilbake

Relaterte linker

Lysaker råeste event-sone er grønn

Velkommen til restauranten i det grønne.

Ting skjer når du trives på jobben