Felles fasiliteter

spire spiseri
frokostservering
utendørs møterom
Utendørs spiseri
parkering + sykkelparkering
event
trimrom
service app

Hage og paviljonger

Hage og paviljonger

Grow outside – Utendørs møterom.

Velkommen til restauranten i det grønne.

Velkommen til restauranten i det grønne.

Grow your health.

Lysaker råeste event-sone er grønn

Lysaker råeste event-sone er grønn

Grow your wow

Ting skjer når du trives på jobben

Ting skjer når du trives på jobben

Grow your energy