Det er her det skjer.

Grow your network.

På Lysaker og i området rundt ligger arbeidsplassene for mange som jobber innen olje, IT eller er rådgivende ingeniører. I en verden midt mellom sjø og land, Bærum og Oslo, finner du et av de mest sentrale områdene på Østlandet.

Les mer

Hage og paviljonger

Hage og paviljonger

Grow outside – Utendørs møterom.

Velkommen til restauranten i det grønne.

Velkommen til restauranten i det grønne.

Grow your health.

Lysaker råeste event-sone er grønn

Lysaker råeste event-sone er grønn

Grow your wow

Ting skjer når du trives på jobben

Ting skjer når du trives på jobben

Grow your energy

Lysakerbyen i spennende vekst

Lysakerbyen i spennende vekst

Grow | fornebuveien 1–3